Informacja o siódmej wycieczce dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, że w okresie od 12 do 14 października 2018r. zostanie zorganizowana siódma wycieczka dla Uczestników Projektu, tj. dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów.   Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie: Ośrodek Wypoczynkowy „Limba”– ul. Kośne Hamry […]

Czytaj dalej

Informacja o szóstej wycieczce dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, że w okresie od 21 do 23 września 2018r. zostanie zorganizowana szósta wycieczka dla Uczestników Projektu, tj. dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów.   Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie: Hotel „Mir-Jan” – ul. Kościuszki 78, […]

Czytaj dalej

Informacja o piątej wycieczce dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, że w okresie od 07 do 09 września 2018r. zostanie zorganizowana piąta wycieczka dla Uczestników Projektu, tj. dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów.   Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie: Ośrodek Wypoczynkowy „Limba”– ul. Kośne Hamry […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 3/ZK/SCOB/RNU2 – usługi transportowe dla Uczestniktów Projektu (dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami razem z rodzicami/opiekunami) na zajęcia grupowe

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Recepta Na Uśmiech 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna […]

Czytaj dalej

Informacja o wyjeździe integracyjno-terapeutycznym letnim dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, że w okresie od 19 do 26 sierpnia 2018r. zostanie zorganizowany wyjazd integracyjno-terapeutyczny letni dla Uczestników Projektu, tj. dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z ich rodzicami/opiekunami. Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie: Hotel TROJAN – ul. Leśna […]

Czytaj dalej

Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami po naborze uzupełniającym

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego złożonego w ramach naboru uzupełniającego ogłaszamy Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami. Lista rankingowa – mężczyźni po naborze uzupełniającym

Czytaj dalej

Rekrutacja do Projektu „Recepta na uśmiech 2” dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami – nabór uzupełniający

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie jednego z Uczestników oraz brakiem osób na liście rezerwowej, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu ogłasza nabór uzupełniający w ramach rekrutacji do Projektu „Recepta na uśmiech 2”.   Nabór uzupełniający będzie prowadzony […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 2ZK/SCOB/RNU2

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr: 2/ZK/SCOB/RNU2, tj. wybór 8 specjalistów (4 pedagogów i 4 osoby wspomagające) odpowiedzialnych za organizację zajęć grupowych dla dzieci […]

Czytaj dalej

Informacja o czwartej wycieczce dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, że w okresie od 27 do 29 lipca 2018r. zostanie zorganizowana czwarta wycieczka dla Uczestników Projektu, tj. dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów.   Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie: KOMPLEKS ZAGROŃ – Istebna 1588, 43-470 […]

Czytaj dalej

Informacja o trzeciej wycieczce dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, że w okresie od 13 do 15 lipca 2018r. zostanie zorganizowana trzecia wycieczka dla Uczestników Projektu, tj. dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów.   Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie: KOMPLEKS ZAGROŃ – Istebna 1588, 43-470 […]

Czytaj dalej